Naši iskusni detektivi vode procjene kako bi se utvrdile i eliminirale prijetnje koje bi mogle imati negativan utjecaj na uspjeh i ugled Vašeg poslovanja. U mogućnosti su da provedu temeljite istrage o određenim situacijama koje mogu nastati kao posljedica djelovanja unutar Vaše tvrtke (poput nelojalnosti zaposlenika, krađe, ovisnosti, itd.) ili kao posljedica vanjskih čimbenika (kao što su povrede patenata, nelojalna konkurencija, špijunaža, itd).

  • istraživanje slučajeva zbog sumnje u nelojalnu konkurenciju, industrijske špijunaže i poslovne prijevare

  • istraga povrede prava intelektualnog vlasništva

  • prikupljanje i provjera podataka o kandidatima za zapošljavanje

  • istraživanje i utvrđivanje povrede radnog odnosa kao štu su krađe, lojalnost zaposlenika, ovisnosti, sigurnosti, nasilja, zlostavljanja, itd.

  • istraživanje povrede ugovora i sporazuma o povjerljivosti

  • istraživanje zaposlenika radi lažnog odlaska na bolovanje

  • prikupljanje i potvrđivanje podataka i informacija poslovanja poslovnog subjekta

  • istraživanje prijevare osiguranja

  • nadzor i praćenje pojedinih radnji