Naše interventne postrojbe pružaju brzu reakciju na incidente koji uključuju kriminalne aktivnosti i izvanredne situacije. Naše jedinice su strateški raspoređene po cijeloj Hrvatskoj i spremne su reagirati odmah nakon aktiviranja alarma. Naši zaštitari su naoružani i spremni na sudjelovanje u slučaju intervencije, kao i na suradnju sa državnim službenicima.