Imamo dugogodišnje iskustvo u osiguranju sportskih, društvenih i političkih zbivanja. Naš stručni tim provest će procjenu rizika i identificirati moguće prijetnje svakog događaja, lokaciju i broj posjetitelja. Naši zaštitari su educirani u određenim područjima kao što su komunikacijske vještine potrebne za smirivanje napete situacije i održavanje reda i mira, te poznavanje stranih jezika i sigurnost evakuacije.