Recepcioneri tvrtke Klemm sigurnosti su kvalificirani da se brinu o okolini u kojoj se nalaze i da zadovoljavaju potrebe kupaca. Recepcioneri imaju odlične komunikacijske vještine, profesionalni odnos sa Vašim klijentima, te ostavljaju dobar dojam na posjetitelje poštivajući pravila i propise. Raspolažu znanjem stranog jezika i kompjuterskih vještina.